byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Hantverk och kvalitet.

Det är vid renovering av gamla plåttak vår gedigna kompetens framgår som allra tydligast. Här måste man verkligen vara skicklig och erfaren för att kunna leverera bästa resultat.

Helst ansvarar vi för en skräddarsydd totalentreprenad för att säkerställa kvaliteten genom hela produktionen. Naturligtvis åtar vi oss även delar av projekt, allt från underlagsarbeten till själva läggningen av taket. Vi kan även erbjuda tilläggstjänster som puts av fasader och fönsterrenoveringar.

 
  KONTAKTPERSON
Andreas Illerfelt, vid kontakt skicka nedanstående formulär eller ring Mobil: 070-8844100