byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Gas och Radonskydd för husgrunder.

KP-Plåt kan leverera en radonduk som är testad och godkänd som radontät för klass A av tredje part, SP. Det är alltså möjligt att radonsäkra hus, skolor och förskolor redan i byggskedet.

Att membranen svetsas samman innebär att duken kan läggas året runt och även i minusgrader. Tejpade membran kräver minst 0° C för att installeras

Radon är en luktlös, radioaktiv och hälsovådlig gas som finns bla i marken. Gas- och radonmembran är avsedda att installeras redan under uppförandet av byggnaden. Det är det bästa sättet att stoppa radon och andra markgaser från att tränga upp i överliggande konstruktioner.

 
     
KONTAKTPERSON
Vid förfrågan, använd nedanstående formulär eller ring 08-19 65 01 så kommer du i kontakt med rätt person.