byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Håll koll på taket, det lönar sig.

Löpande service och underhåll av tak är viktigt för att säkra hållbarheten på byggnaden i sin helhet.

Vi erbjuder skräddarsydda avtal och underhållsarbeten för en trygg och ekonomisk förvaltning. Avtalen kan innehålla allt från rensning av vattengångar och underhållsarbeten till översyn med dokumentation av takets kondition.

Vi lämnar även åtgärdsförslag med upp till 5 års horisont, vilket kan vara bra att ha vid kommande budgetar.

För hjälp under vintrarna, klicka på ”Takskottning”.

 
 

KONTAKTPERSON
Tommie Söderström, vid kontakt skicka nedanstående formulär eller ring Mobil: 070-998 45 75