byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Låt inte snålheten bedra visheten.

Alltför många har bittert fått uppleva hur dyrt det kan bli att köpa billigt.
Att lägga tätskiktsmattor (papp) och takdukar av undermålig kvalitet kan bli kostsamt, särskilt som att besparingen blir marginell, totalt sett. Därför arbetar vi uteslutande med marknadens bästa leverantörer. Det gör att våra duktiga medarbetare kan leverera både ett skickligt hantverk och ett fullgott resultat.

 
  KONTAKTPERSON
Ring kontoret på 08-196501 eller Adam på mobil: 070-799 32 25