byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Du väljer, vi lägger!

När man ska lägga ett nytt tak finns det två viktiga val att göra. Vilket material och vem som ska göra det. Med KP Plåt kan du vara säker på att det görs 100% professionellt, effektivt och säkert. Sen ska valet av material göras, alla har sina för- och nackdelar.

Tegel
Tegeltak är charmiga och ger huset en vänlig och lite elegant karaktär. Pannorna görs av ren och naturlig lera som bränns i ugnar. Tegeltak ”andas” och kan släppa ut t ex kondensfukt från undertaket. En tegelpanna åldras vackert och är i det närmaste outslitlig.

Betongpannor
Betong är billigare än av tegel. Tack vare tillverkningsprocessen kan betongpannor ha mycket varierande form och färg. De är starka, robusta och lättlagda. Många hävdar att betongtak blir för tunga, men håller det för tegel, håller det oftast för betong

Skiffer
Att lägga ett vackert skiffertak på sitt hus gör man bara en gång. Det finns skiffertak som är över 150 år gamla. Både materialet och hantverksarbetet kostar mer än de flesta typer av tak, men det vackra och hållbara resultatet kan vara värt investeringen. Den svaga länken är spikarna, använd grova syrafasta (rostfria) stålspikar. Den stora kostnaden för skiffertaket är inte materialet, utan arbetskostnaden.
 
   
KONTAKTPERSON
Johan Sandberg, vid kontakt skicka nedanstående formulär eller ring Mobil: 070-9980760